Przejdź do treści

Fundacja Misztal v. Blechinger

Odpowiednio wydany katalog, czy album jest jak dobra pozycja książkowa.   Powinien zawierać nie tyle notę biograficzną artysty, reprodukcje jego prac ale również tekst literacki stanowiący résumé prezentowanej twórczości. Katalogi z wystaw wydają  nie tylko muzea czy galerie ale również inne podmioty zajmujące się promocją sztuki. Czasami są to bardzo szczegółowe opracowania dotyczące nie tylko wystawianych zbiorów, zawierające fotografie, wymiary, datowanie, czy informację o ich pochodzeniu, ale także treści w charakterze relacji czy  krytyki, wraz z bibliografią dotyczącą wystawianych obiektów. Katalogi kolekcjonerskie, spełniają bardzo istotną rolę pozwalającą na usystematyzowanie wiedzy dotyczącej rozwoju twórczego danego artysty oraz jego osiągnięć, ocenianych następnie poprzez samą historię sztuki. Jakość tych obiektów zarówno wizualna, jak i merytoryczna ma  istotne znaczenie wizerunkowe i wpływa na to, jak postrzegany jest dany artysta.

KATALOGI

Exhibition for One Museo Breno 2021

Dystans Kaja Solecka 2020

Oranz Andrzej Borowski 2020

Bielski festiwal sztuk wizualnych 2018

Share via
Copy link
Powered by Social Snap