Przejdź do treści

Fundacja Misztal v. Blechinger

REGULAMIN

  1. PRZEKAZANIE DAROWIZNY „PRZYŁÓŻ DO TEGO RĘKĘ”

1.1. Przekazanie darowizny przez Użytkownika w Serwisie PRZYŁÓŻ DO TEGO RĘKĘ wiąże się z przetwarzaniem jego Danych osobowych. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi darowizny, a ich niepodanie skutkuje brakiem realizacji umowy. Podanie pozostałych danych jest fakultatywne.

1.2.    Dane osobowe są przetwarzane:

a) w celu realizacji darowizny – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

b) w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

c) w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, a także preferencji zakupowych Użytkowników w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;

d) w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw.

2. SKLEP INTERNETOWY ART SHOP umieszczony na stronie internetowej www.misztal-v-blechinger.com prowadzi sprzedaż detaliczną towarów z branży artystycznej za pośrednictwem sieci internetowej.

2.1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze strony w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz celami utworzenia strony, a w szczególności w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz praw administratora. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik narusza pkt. 3 lub dopuszcza się działań opisanych w pkt 4, właściciel ma prawo podjąć wszelkie działania prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody.

2.2. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja  niniejszego Regulaminu, co odzwierciedlone jest złożeniem oświadczenia woli poprzez zakreślenie odpowiedniego okienka w procesie zamawiania produktu.

2.3. Ceny produktów widoczne na stronie są cenami brutto. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki, które to są podane oddzielnie przy opisie oferty.

2.4. W celu skutecznego złożenia zamówienia niezbędny jest komputer z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczość 800×600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome lub Opera z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH.

2.5. WARUNKI ZAMÓWIENIA

2.5.1 Zamówienie w sklepie internetowym https://misztal-v-blechinger.com/product-category/art/ można składać za pomocą formularza dostępnego na stronach sklepu.

2.5.2 W celu dokonania zakupu wymagane jest podanie danych teleadresowych niezbędnych do realizacji zamówienia. W szczególności zaś podanie imienia, nazwiska, adresu, numeru telefonu kontaktowego oraz aktualnego adresu e-mail. Kupujący zobowiązany jest do podania prawidłowych danych osobowych.

2.5.3 Sprzedający zobowiązany jest do realizacji zamówienia po prawidłowym wypełnieniu formularza zamówienia przez Kupującego.

2.5.4  Sprzedający zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania zamówień w przypadku :

a) nieprawidłowego bądź nie kompletnego wypełnienia formularza zamówienia w szczególności braku wszystkich danych potrzebnych do jego zrealizowania.

b) nieotrzymania wpłaty w terminie 7 dni od złożenia zamówienia z zaznaczeniem opcji przedpłaty.

c) nieodebraniem przesyłki w wyznaczonym terminie przy opcji płatności przy odbiorze.

2.6.  REKLAMACJE I ZWROTY

2.6.1 Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 23.04.1964r. Kodeks cywilny.

2.6.2 Sprzedający odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową.

2.6.3 W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli nie będzie to możliwe (np. z powodu wyczerpania nakładu), Sprzedający zwróci wszelkie poniesione przez Klienta koszty transakcji, chyba że Klient wybierze inny, zaoferowany mu alternatywny produkt – wówczas koszty poprzedniej transakcji zostaną zaliczone na poczet ceny nowego produktu.

2.6.4 Sprzedający ustosunkuje się do każdego żądania niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni.

2.6.5 Istnieje również możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur znajdują się na linku – https://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php#faq1366

2.6.6. Klient (konsument) ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży zakupionych w sklepie https://misztal-v-blechinger.com/product-category/art/ produktów oraz ich odesłania, bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od ich dostarczenia według ogólnych zasad wynikających z przepisów Ustawy z dnia 30.05.2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 nr 827).

2.7.  METODY PŁATNOŚCI

2.7.1 Płatności dokonywane są na konto bankowe prowadzone przez mbank na rachunku Fundacji Misztal v. Blechinger nr : 08 1140 2004 0000 3602 8189 4050

2.7.2 Rozliczenia transakcji karatami kredytowymi i e-przelewami przeprowadzane są za pośrednictwem serwisu www.przelewy24.pl prowadzonego przez firmę PayPro SA/DialCom24 Sp. z o. o.

2.7.3 W serwisie można dokonać transakcji za pomocą kart VISA oraz MASTER CARD. Wszystkie dane przesyłane są w bezpiecznym i szyfrowanym połączeniu. (SSL 128 bitów).

2.7.4 Istnieje również możliwość opłacenia towarów przy odbiorze przesyłki. Metoda ta może być dostępna tylko dla wybranych przez Sprzedającego produktów a nie dla pełnej oferty Fundacji. Informacja o możliwości skorzystania z tej formy płatności będzie uwidoczniona przy opisie produktu lub może być uzgodniona e-mailowo.

2.8.  OBSZAR OBOWIĄZYWANIA OFERTY

2.8.1 Oferta internetowa administratora jest przeznaczona dla obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i została sporządzona na podstawie polskiego prawa.

2.8.2 Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za to, czy oferta internetowa jest odpowiednia dla użytkowników z innych państw, ma tam zastosowanie i jest prawnie dopuszczalna.

  1. FORMULARZE KONTAKTOWE

3.1.    Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych. Skorzystanie z formularza wymaga podania Danych osobowych niezbędnych do nawiązania kontaktu z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

3.2.    Dane osobowe są przetwarzane:

a) w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

b) w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu w celu doskonalenia jego funkcjonalności.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap