Przejdź do treści

Fundacja Misztal v. Blechinger

LITERACKO O ARTYSTACH

To cykl monografii napisanych w autorskiej konwencji literackiej. Zbiór wiedzy o życiu, rozwoju artystycznym i motywach twórczości wybitnych malarzy, wywodzących się z dwóch szkół –  północ i południe kraju. Na cykl składają się niezależne opowieści, tworzące spójną historię, która integruje różnorodne nurty malarskie. Biografistyka przybliża czytelnikom tak dorobek twórczy,  jak i postać człowieka kreatora, wraz z jego słabościami i niezłomnością.

Bohaterami opracowania są potomkowie szkoły sopockiej Jacek Mydlarski, Wilga Badowska i Kiejstut Bereźnicki.  Ośrodek krakowski reprezentują Tadeusz Król, Andrzej Borowski i Piotr Naliwajko. 

Praca, oprócz walorów edukacyjnych rozwija wiedzę poznawczą z zakresu sztuki współczesnej i promuje nową narrację, jako sposób pisania o sztuce. 

Zrealizowano w ramach stypendium
Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego

Zatrzymać wrażenie

Sprawczym być odważnie

Zapisać istnienie

Share via
Copy link
Powered by Social Snap