Przejdź do treści

Fundacja Misztal v. Blechinger

Jako członek zespołu redakcyjnego współtworzyłam portal Format – NET, odpowiadając za dział wywiady.  Publikacje rozmów, jakie przeprowadziłam  z artystami, można znaleźć również na łamach największego polskiego wydawnictwa RYNEK i SZTUKA, które stara się przybliżyć specyfikę rynku, dzieląc się wiedzą o wszystkim, co związane jest z funkcjonowaniem sztuki w życiu społecznym. 

Share via
Copy link
Powered by Social Snap