Przejdź do treści

Dom artysty – DZISIAJ

Casa Antica mieści się w obiekcie wybudowanym ponad cztery wieki temu. Miejsce to w pełni zachowało swój średniowieczny i rustykalny charakter, wpisując się w kulturalną mapę regionu. Umiejscowione w samym sercu starego miasta, służy kulturze i artystom.

Ze względu na bliskość górskich ścieżek oraz jeziora, jest również wspaniałą przestrzenią dla aktywnego wypoczynku. Warto zapoznać się z historią renowacji obiektu, która trwała ponad cztery lata i wciąż nie została zakończona. Opis wraz fotografiami znajduje się bezpośrednio pod linkiem Casa Antica. W prasie włoskiej opublikowano artykuły dotyczące renowacji oraz aktywności kulturalnej.

Dom może ugościć kameralną grupę do czterech osób. Po przeprowadzeniu kolejnego etapu remontu obiekt będzie bardziej wygodny, nie planujemy jednak zwiększać jego dostępności dla bardziej licznych grup.  Dom już dzisiaj funkcjonuje jako Galeria Sztuki, którą w określonych dniach i godzinach, mogą zwiedzać mieszkańcy oraz turyści. Jako, że miejsce ma charakter małego skansenu, prace artystyczne eksponowane są w naturalny sposób, zintegrowany z aranżacją pomieszczeń. Część prac stanowi własność Fundacji i jest ekspozycją stałą. Pozostałe prace wpisują się w aktualnie realizowany program. Podczas pobytu artystów, mieszkańcy oraz zaproszeni goście mogą osobiście spotkać się z twórcami podczas „Pogawędek przy stole”. 

Główną rolą Domu Artystów jest jego dostępność dla twórców tworzących sztuki wizualne (malarze, rysownicy, graficy, fotografowie, rzeźbiarze) jak i artystów konceptualnych, performerów, filmowców i pisarzy. Zapraszamy również kolekcjonerów, dziennikarzy, kuratorów i krytyków, właścicieli galerii oraz ludzi kultury. Jako, że wciąż jeszcze nie zakończono wszystkich prac renowacyjnych (trwa remont II piętra, niedostępny jest balkon), warunki każdego z planowanych pobytów ustalane są indywidualnie. Naszym gościom już teraz zapewnimy pomoc przy organizacji wystaw i odpowiednie działania marketingowe. Pomagamy tworzyć projekty stron www, projektujemy i redagujemy powstawanie katalogów kolekcjonerskich. Dbamy o merytoryczne publikacje, teksty o sztuce na portalach oraz w periodykach. Produkujemy i dystrybuujemy nagrania i filmy w sieci. Prowadzimy wirtualną kronikę wydarzeń. Nie zapomnimy o wspólnej zabawie podczas gotowania oraz o wypoczynku, organizując niezapomniane wycieczki po okolicy.

Dom artysty – JUTRO

Dzięki nawiązaniu współpracy z władzami miasta oraz pobliskimi gminami, organizowane będą pobyty oraz plenery artystyczne, połączone z wystawami. Nie zapomnimy o animacjach kulturowych, warsztatach, koncertach, wernisażach, aukcjach sztuki, czy spotkaniach kolekcjonerskich. Wszelkie nasze działania nakierowane są na cel zbudowania długotrwałych relacji pomiędzy artystami, krytykami, kuratorami, właścicielami galerii, kolekcjonerami, czy wreszcie publicznymi i prywatnymi instytucjami sztuki. Chcemy wspierać rozwój Młodych Talentów organizując turnusy dla najlepszych studentów bądź też absolwentów uczelni artystycznych, przy współpracy z Akademiami Sztuk Pięknych we Wrocławiu, Krakowie, Gdańsku, Mediolanie i Turynie oraz zapraszając laureatów najważniejszych konkursów, przy współpracy z ich kapitułami. Nasze umowy z zaprzyjaźnionymi podmiotami takimi jak RUC Rural Residency for Contemporary Art, pozwalają na współorganizację  sympozjów, wykładów i konferencji z udziałem uznanych postaci świata kultury. Dbamy o dobre relację z mediami, goszcząc współpracowników redakcji pism i portali o sztuce.

Nasze plany na rok 2024

Program zakłada wspólną pracę twórczą w obszarach sztuk wizualnych oraz literatury. Myślą przewodnią jest „Symbiocen”, temat ten artyści mogą eksplorować i przetwarzać w dowolny sposób.

W sezonie narciarskim odwiedzi nas rodzina z Gdańska oraz przybędzie do Casa Antica Anna Mydlarska. Czekamy z niecierpliwością na wizytę reżysera Giovanniego Pitscheider oraz na odwiedziny Redakcji Magazynu Artystycznego FORMAT . Zaproszenie otrzymali również właściciele  krakowskiej galerii UFO oraz wrocławskich galerii Artrakt  i DNA. Trwają rozmowy dotyczące pobytu polskiego poety Andrzeja Ballo. Latem w Galerii Mirad’or, miejscu gdzie pod kierownictwem artystycznym samego Massimo Minini, wystawiali między innymi Stefano Arienti, czy Daniel Buren, planujemy organizację wystawy BIORYTMY z udziałem wrocławskich twórców. Kontynuujemy współpracę z Federico Troletti. Przyglądamy się efektom pracy Katji Noppes. Czekamy na wizytę Massimo Kaufmana.  Poznajemy nowych artystów oraz ośrodki twórcze takie jak Casa degli Artisti di Milano. Oddajemy się też całkowicie pracom projektowym oraz fizycznym w pięknym miejscu jakim jest Valcamonica, gdzie wspólnie z Giulią Mazzolani tworzymy Casa Mia – dom dla artystów w ramach Międzynarodowej Rezydencji RUC.

Dom artysty – POJUTRZE

Głównym trzonem naszej działalności będą międzynarodowe programy rezydencyjne. Podczas rezydentury artyści będą mieszkać i pracować ze sobą lub obok siebie.

Nasz podstawowy program, obejmujący różne dziedziny: sztuki wizualne, literaturę, muzykę, teatr, dizajn, architekturę, taniec, animację kultury –  zapewniać będzie studio oraz narzędzia pracy, wspólne wyżywienie, a czasem również świadczenia pieniężne na określony czas. Programy różnić się będą czasem pobytu oraz nastawieniem na efekt końcowy, którym może być wytworzenie dzieła z jego ekspozycją, publikacja badań czy działania site-specific. Rezydencja artystyczna jest wymianą twórczą. W zamian za komfort pracy oraz bodźce, które mogą ją inspirować, autorzy kreować będą obraz, rzeźbę instalację site specific i ofiarować swoje dzieła, dodatkowo współorganizując wystawę lub dzieląc się swoją wiedzą podczas prowadzenia warsztatów.

Promując wyjazdy rezydencjonalne, rozróżniać będziemy cztery podstawowe typy programowe :

  • Edukacyjno promocyjny polegający na współpracy artystów z kuratorami, krytykami i instytucjami.
  • Wolności twórczej pozwalający na intensywne działanie artystyczne, z zapewnieniem wszelkich spraw bytowych.
  • Wspólnotowy umożliwiające współpracę z innymi artystami oraz zbudowanie międzynarodowej sieci kontaktów.
  • Produkcyjny uwzględniający unikatowe środki i narzędzia.

 

Wszystkie pobyty, będą mieć na celu nawiązanie dialogu pomiędzy artystami z różnych kultur, co odbywać się będzie dzięki wymianom zagranicznym. Nasze Domy Sztuki będą również działać na zasadzie kolonii artystycznych, stawiając na kreatywne kontakty między uczestnikami i organizując wycieczki do zaprzyjaźnionych miejsc. Do atrakcji należeć będą wizyty w galeriach oraz w pracowniach artystów, a także oprowadzania kuratorskie po muzeach w Mediolanie, Turynie oraz szwajcarskim Lugano.

Docelowo będziemy mogli przyjmować jednorazowo grupę kilku osób. Integracja przebiegać będzie we wspólnej kuchni z jadalnią, w otoczeniu sztuki. Do dyspozycji gości będzie doskonale wyposażona biblioteka wraz z czytelnią „przestrzeń skupienia” i miejscem pracy dla pisarzy, krytyków, czy dziennikarzy. Pracownie artystyczne, z wydzielonymi miejscami do pracy i odpoczynku, wraz z możliwością przeorganizowania przestrzeni w małe sceny (performance, wykłady, odczyty literackie) znajdować się będą w osobnych pomieszczeniach:  zasoby miasta (stare warsztaty).  Plenerowe wystawy rzeźb, ceramiki  i instalacji artystycznych oraz Letnie Kino, spektakle, performance, tańca, czy odczytów literackich odbywać się będą na ulicach miasta. Wydzielone zostanie miejsce na  poplenerowe wystawy czasowe. Pracownie będą otwarte dla ewentualnych zwiedzających, tak aby można było podpatrywać artystów przy pracy. Funkcjonować będzie również wystawa „sztuki wirtualnej” (rzutniki/iluminacje) wykorzystująca elewację główną i wnęki budynków.

W każdej informacji medialnej (publikacji, książce, filmie, podczas wywiadów, w artykułach i katalogach) będziemy  rozpowszechniać nazwiska osób, oraz loga instytucji, które pomogą nam tworzyć i prowadzić projekt.

Fundacja Misztal v. Blechinger
Share via
Copy link
Powered by Social Snap