Przejdź do treści

Relacje z pobytu gości

Główną rolą Casa Antica jest jej dostępność dla twórców sztuk wizualnych, artystów konceptualnych, performerów, filmowców, muzyków oraz pisarzy. Zapraszamy również kolekcjonerów, dziennikarzy, kuratorów i krytyków, właścicieli galerii i ludzi kultury. Mamy jedno wymaganie – gościmy w Casa Antica tylko prawdę i pasję.

Main role of Artists House is to ensure availabity for the creators forming visual arts (painters, cartoonists, graphic designers, photographers, sculptors) and conceptual artists, performers, movie directors, dancers, musicians, actors and writers. We also invite art collectors, journalists, curators and critics, owners of galleries and people of culture. We have one condition for our guests – we invite to Casa Antica only truth and passion.

Eckehard Fuchs

Katja Noppes

Wilga Badowska

Lidia Kucharzewska

Edyta Rakwał

Ania i Andrzej N.

Andrzej Borowski

Yari Miele

M.Promna T.Pietrek

Dom artysty to miejsce pracy twórczej. Naszym gościom zapewniamy pomoc przy organizacji wydarzeń artystycznych. Pomagamy tworzyć  strony www, projektujemy i redagujemy powstawanie katalogów kolekcjonerskich. Dbamy o merytoryczne publikacje, teksty o sztuce na portalach oraz w periodykach.  Tworzymy sieci, wzajemne więzi, koalicje, sojusze i modele współpracy. Nawiązujemy bliskie przyjaźnie – poznajemy się, mieszkając razem i wspólnie spędzając czas. Casa Antica ma swoją nietuzinkową aurę, która sprzyja współdziałaniu i kreacji. Casa Antica inspiruje. To dom, w którym się mówi i słucha. Widzi się dalej i głębiej. Odczuwa się swoją obecność i znaczenie. Aby zapamiętać to, co warte zapamiętania i pielęgnować nawiązane relacje, prowadzimy notatki, publikujemy posty w kronice wydarzeń i dokumentujemy wizyty. Nie zapominamy o wspólnej zabawie podczas gotowania oraz o wypoczynku, organizując pełne wrażeń wycieczki po okolicy.

The artists house is a place for creative work. We provide our guests with help through organization of artistic events. We help to create their own websites, we design and edit formation catalogs for collectioners. We care for content – related publications, alliances and cooperation models. We establish close relationships – we get to know ourselves, by living together and spending time with each others. Casa Antica has its unusual aura, that favors interacting and creating. It’s the house where you speak and listen. It is generally felt that people here see even further and deeper. You can feel your presence and meaning. To remember what is woth remembering and cultivate established relations – we run notes, publicate posts in chronicle of events and document visits. We don’t forget about having fun together durning coocking and resting, organizing full of impressions trips around the area.

Materiały Prasowe / Press materials

Fundacja Misztal v. Blechinger
Share via
Copy link
Powered by Social Snap