Przejdź do treści

Fundacja Misztal v. Blechinger

Zanurzeni poza czasem – wystawa Wilgi Badowskiej we Włoszech.

Docenić miejsce, które żyje poza konsumpcyjną i powierzchowną rzeczywistością. Zawieszone w górach pośród  natury, istnieje w jej rytmie. Zanurzone w swoim świecie i świadome jego wartości. Na temat koncepcji wystawy przygotowany został obszerny materiał, z którym można zapoznać się klikając na link : IMMERSI FUORI DAL TEMPO.

W lokalu, w którym zorganizowano wystawę, znajdował się stary mechanizm zegara z początku XIX wieku. Dwa lata trwała jego renowacja. Instalacja działa niezawodnie wskazując nawet na fazy księżyca oraz na zupełnie inny upływ czasu. Bardzo głośno zaznaczała swoją obecność. Myślą przewodnią wystawy była próba ukazania panującego tu czasu, który istnieje niejako w innym wymiarze.  Z tego samego miejsca pochodziły zresztą prezentowane na wystawie prace.

Jak poradziliśmy sobie z zadaniem?

Głośno tykający dwustuletni zegar,  oddech morza dobiegający z głośników, ściana „zalewana wodą” z projektora, rzędy pustych krzeseł, na których przysiadali odwiedzający wystawę goście. Wykłady i filmy.

Frekwencja przeszła nasze najśmielsze oczekiwania. Przychodziły całe rodziny, młodzież. Odwiedzili nas dziennikarze. Były wieczory, gdzie przed drzwiami ustawiała się kolejka. To nieprawda, że ludzie boją się sztuki, trzeba tylko wyjść z nią do nich. otworzyć szeroko drzwi.

Artystyczna interwencja  w miejsca, które są znane i „bezpieczne” jest jednym z naszych najlepszych ostatnich pomysłów. Ludzie przychodzą z ciekawości, a kiedy już wejdą – zostają.  Przyglądają się w skupieniu. Słuchają i zadają pytania. Zaskakujące, głębokie i mądre.

O wydarzeniu pisali między innymi : Lecco notizie „Premana: nel paese dove il tempo sembra cristallizzato la mostra di Wilga Badowska”;  Polacy we Włoszech; Regione Lombardia; Montagne Lago di Como oraz pojawiły się artykuły w prasie tradycyjnej „La Provincia di Lecco”. Za pomoc w organizacji wydarzenia jeszcze raz szczególnie dziękujemy Don Mauro, Tere Bellati oraz Annie Fazzini. 

Conoscere e apprezzare un luogo che vive al di là della realtà consumistica e superficiale. Sospeso nelle montagne in mezzo alla NATURA, esiste nel suo RITMO. Immerso nel suo mondo e consapevole dei suoi valori. Nei locali dove è stata organizzata la mostra c’è un vecchio meccanismo di orologio dell’inizio del XIX secolo. L’installazione funziona e segna la sua presenza molto forte, indicando un FLUSSO del tempo completamente diverso. L’idea principale della mostra è un tentativo di mostrare il tempo che prevale qui, che sembra esistere in un’altra dimensione. I dipinti di Wilga Badowska provengono da un luogo simile. Si distinguono per una tecnica insolita e minuziosa, che può essere identificata con l’artigianato, ma soprattutto è importante il loro concetto. L’artista è nota per il suo amore per il simbolismo e il mistero. Le sue opere sono capienti nei loro significati. Ogni dettaglio conta. Lo radica nei simboli culturali. È un messaggio in codice. Bisogna guardarlo con attenzione. Allora si può sperimentare una profonda consapevolezza dell’armonia universale che lega animali, uccelli e piante in un unico organismo dalle forme insolite. È così che si può sentire un’identità con la vita che si manifesta in forme diverse. Guardando in profondità, sotto il rivestimento dei fenomeni, troveremo questioni misteriose, indicibili, appena percettibili e bellissime. La seta delicata ed eterea nei suoi profondi strati di colore trasporta lo spettatore in un mondo sconfinato di semi-astrazione, con chiari motivi relativi all’elemento dell’acqua. Innumerevoli figure nelle loro varie forme creano vivaci composizioni che possono essere lette come allegorie di una COMUNITA esistente nella coscienza assoluta dell’essere.

W dniach od 25 stycznia do 6 lutego 2022r  w Premanie (Włochy prowincja Lecco, Lombardia) pod patronatem Konsulatu Generalnego RP w Mediolanie, odbyło się  wydarzenie artystyczne, podczas którego prezentowane były dzieła autorstwa polskiej artystki Wilgi Badowskiej.

„Immersi fuori dal tempo” – Fotorelacja z wystawy Wilgi Badowskiej

Share via
Copy link
Powered by Social Snap